Regulament Program Fidelizare

 Regulament Oficial al Programului de Fidelizare CHARISMA

(“Regulamentul Oficial”)


SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL ȘI INFORMAREA PUBLICULUI

Programul de fidelizare CHARISMA este organizat și desfășurat de SC ELECTRIC MASTERS SRL, cu sediul în Mun. Craiova, str. Rovinari, nr. 19, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj sub nr. J16/546/1997, cod unic de înregistrare 9485309, atribut fiscal RO, capital social 1000,00 lei (denumită în continuare “Organizatorul”). 
Participanții la program sunt obligați să respecte termenii și condițiile Regulamentului Oficial, potrivit celor menționate mai jos (denumit în continuare „Regulament Oficial”). 
Regulamentul Oficial stă la dispoziția oricărui participant la program, pentru consultare, pe site-ul 
www.cadouridecoratiuni.ro. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după anunțul prealabil de prezentare a acestor modificări în mod public.

 

SECȚIUNEA 2. ZONA DE DESFASURARE A PROGRAMULUI 
Programul de fidelizare este organizat pe site-ul
www.cadouridecoratiuni.ro și se desfășoară pe întreg teritoriul României.

 

SECȚIUNEA 3. DURATA PROGRAMULUI 
Programul de fidelizare a fost lansat la data de 1 februarie 2014 și are durată nedeterminată. Organizatorul are dreptul să hotărască în orice moment încetarea sau modificarea programului. Înștiințarea referitoare la modificarea sau încetarea programului va fi anunțată de CHARISMA cu cel puțin 15 zile înainte de data aplicării modificării sau încetării programului pe site-ul 
www.cadouridecoratiuni.ro și printr-un buletin informativ trimis participanților la program. Programul se va desfășura în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

 

SECȚIUNEA 4. CONDIȚII DE PARTICIPARE 
Este inclusă în programul de fidelizare CHARISMA orice persoana fizică, denumită în continuare “Participantul”, 
ale cărei comenzi efectuate după data de 1 februarie 2014 pe site-ul 
www.cadouridecoratiuni.ro au fost confirmate, livrate și finalizate. Pentru a putea participa la acest program, participantul trebuie să efectueze comenzi de pe un cont valid de client înregistrat pe site-ul www.cadouridecoratiuni.ro, ce conține datele personale reale ale participantului. Participantul este obligat să completeze integral toate câmpurile marcate ca obligatorii din secțiunea Contul meu de pe site-ul www.cadouridecoratiuni.ro. Aceste câmpuri sunt: gen, nume, data nașterii, adresă, județ/sector, localitate, telefon.

CHARISMA își rezervă dreptul de a verifica corectitudinea informațiilor declarate de participant la momentul înregistrării pe site-ul www.cadouridecoratiuni.ro. În situația în care informațiile sunt eronate, CHARISMA își rezervă dreptul de a limita accesul participantului la programul de fidelizare.

Persoanele care au calitatea de angajat al firmei SC ELECTRIC MASTERS SRL nu pot participa la acest program de fidelitate.

 

SECȚIUNEA 5. PROGRAMUL DE FIDELIZARE CHARISMA
Programul de fidelizare CHARISMA este destinat clienților CHARISMA și are la bază CATEGORIA de client CHARISMA. Programul de fidelizare CHARISMA oferă participanților posibilitatea de a primi un diferite 
beneficii, cum ar fi discount-uri directe, prin reducere de preț, la comenzi viitoare, bonusuri speciale, cadouri surpriză, invitații la diferite evenimente și prezentări CHARISMA și întaietate la aflarea informațiilor despre reduceri, promoții, oferte și alte facilități prezente sau viitoare.

Programul  de fidelizare CHARISMA are trei CATEGORII DE CLIENT CHARISMA: Categoria Bronze, Categoria Silver și Categoria Gold. Participantul nu poate intra direct în niciuna din categoriile de client din programul de fidelizare. Calificarea într-una din aceste categorii este condiționată de volumul de comenzi efectuate și finalizate pe site-ul www.cadouridecoratiuni.ro
Fiecare participant poate fi încadrat într-o singură categorie de client din cele enumerate mai sus. 
În plus față de acest program de fidelizare, CHARISMA poate emite și alte tipuri de programe de fidelizare, adresate anumitor categorii de clienți, în baza unor regulamente distincte. 
Programul de fidelizare CHARISMA este disponibil clienților în mod gratuit, pe loc, odată cu înregistrarea pe site-ul 
www.cadouridecoratiuni.ro. Participantul va fi anunțat de încadrarea într-una din cele patru categorii de clienți prin intermediul adresei de email utilizate la crearea contului pe site-ul www.cadouridecoratiuni.ro.

 

SECȚIUNEA 6. MECANISMUL PROGRAMULUI 
Programul de fidelizare CHARISMA oferă clienților posibilitatea de a beneficia de diferite 
avantaje, cum ar fi discount-uri directe, prin reducere de preț, la comenzi viitoare, bonusuri speciale, cadouri surpriză, invitații la diferite evenimente și prezentări CHARISMA și întaietate la aflarea informațiilor despre reduceri, promoții, oferte și alte facilități prezente sau viitoare.

Actualizarea categoriei de client CHARISMA se va face automat, în momentul depășirii pragurilor precizate mai jos. Participantul va primi o notificare prin email în momentul în care a îndeplinit condițiile pentru încadrarea într-una din cele patru categorii de clienți.

6.1. Categoria BRONZE

Categoria Bronze include persoanele fizice a căror valoare totală a comenzilor efectuate, confirmate, livrate și finalizate după data de 1 februarie 2014 pe site-ul www.cadouridecoratiuni.ro se încadrează între 1 și 500 lei. Din momentul încadrării în categoria Bronze, conform prezentului Regulament, participanții vor beneficia de o reducere de 3% aplicată la viitoarele comenzi online, vizibilă în coșul de cumpărături, precum și de alte privilegii și beneficii CHARISMA. Reducerea este valabilă până la încadrarea clientului într-o categorie superioară.

6.2. Categoria SILVER

Categoria Silver include persoanele fizice care, ca urmare a comenzilor efectuate,  confirmate, livrate și finalizate după data de 1 februarie 2014 pe site-ul www.cadouridecoratiuni.ro, au depășit valoarea totală de 500 lei a produselor achiziționate. Din momentul încadrării în categoria Silver, conform prezentului Regulament, participanții vor beneficia de o reducere de 5% aplicată la viitoarele comenzi online, vizibilă în coșul de cumpărături, precum și de alte privilegii și beneficii CHARISMA. Reducerea este valabilă până la încadrarea clientului într-o categorie superioară.

6.3. Categoria GOLD

Categoria Gold include persoanele fizice care, ca urmare a comenzilor efectuate,  confirmate, livrate și finalizate după data de 1 februarie 2014 pe site-ul www.cadouridecoratiuni.roau depășit valoarea de 1000 lei a produselor achiziționateDin momentul încadrării în categoria Gold, conform prezentului Regulament, participanții vor beneficia de o reducere permanentă de 10% aplicată la viitoarele comenzi online, vizibilă în coșul de cumpărături, precum și de alte privilegii și beneficii CHARISMA. 

6.4. Mecanismul de acordare a discount-ului direct  

După încadrarea într-una din categoriile de client CHARISMA, participantul poate beneficia de discount direct la categoriile de produse selectate, la fiecare tranzacție în parte. Procentul discount-ului  poate fi modificat de Organizator periodic și va fi comunicat în regulamentul actualizat pe site-ul www.cadouridecoratiuni.ro
Discount-urile aplicate în baza prezentului Regulament, în cadrul programului de fidelizare CHARISMA, se supun următoarelor condiții:

- Discount-ul direct prin reducere de preț se aplică produselor doar cu condiția ca prețul final de vânzare cu amănuntul (rezultat în urma discount-ului acordat) să nu fie mai mic decât costul de achiziție al produsului, conform reglementărilor legale în vigoare. În cazul în care, cu ocazia aplicării discount-ului, prețul de vânzare al produselor scade sub prețul de achiziție, discount-ul va fi redus în mod corespunzător astfel încât prețul final de vânzare al produselor și/sau serviciilor să nu scadă sub prețul de achiziție.

Discount-urile directe corespunzătoare fiecărei categorii de client CHARISMA nu se cumulează altor reduceri existente în magazinul online www.cadouridecoratiuni.ro. Astfel, în cazul în care pe site-ul www.cadouridecoratiuni.ro există reduceri speciale de preț la anumite produse, participantul beneficiază doar de reducerea cea mai mare la produsele respective.

- Returnarea unuia sau mai multor produse după ce comanda a fost finalizată atrage după sine scăderea retroactivă a valorii produselor din comandă și poate duce, dacă este cazul, la încadrarea clientului într-o categorie inferioară.

- Reducerile corespunzătoare statutului de client CHARISMA Bronze / Silver / Gold nu sunt aplicabile costurilor de transport. Costurile de transport pentru comenzi pe site-ulwww.cadouridecoratiuni.ro sunt după cum urmează: pentru comenzi sub 150 lei, costul livrării este de 25 lei; pentru comenzi peste 150 lei, livrarea este gratuită (cu excepția expedițiilor efectuate în afara rețelei naționale a Urgent Cargus, pentru care se percep costuri pentru kilometrii suplimentari (0,80 lei/km fără TVA).

 

SECȚIUNEA 7. FOLOSIREA CONTULUI CHARISMA 
Beneficiile statutului de client CHARISMA Bronze / Silver / Gold nu sunt transmisibile altor persoane. Utilizarea contului de client CHARISMA de pe 
www.cadouridecoratiuni.ro se poate face numai de către titularul acestuia, în caz contrar, titularul contului asumându-și întreaga responsabilitate privind orice problema care poate să apară în legatura cu comenzile efectuate.

După încadrarea într-una din cele patru categorii de clienți CHARISMA, participantul va putea vizualiza discount-ul atât în contul său de client, cât și aplicat direct în coșul de cumpărături, la următoarele comenzi online.

 

SECȚIUNEA 8. ANULAREA CONTURILOR

CHARISMA își rezervă dreptul de a anula orice cont de client CHARISMA care a fost folosit încalcându-se oricare dintre prevederile prezentului regulament sau ale dispozițiilor legale. Odată anulate, conturile nu mai pot fi reactivate. Posesorul contului de fidelitate respectiv va pierde, de asemenea, dreptul de a beneficia de discount-urile directe și de orice alte avantaje ce decurg din încadrarea sa într-una din cele patru categorii de client CHARISMA. Acesta va putea să se înregistreze din nou pe site-uwww.cadouridecoratiuni.ro cu un cont de client nou.
Dacă  datele  de identificare ale participantului se modifică, acesta este obligat să le actualizeze în contul de client CHARISMA.

 

SECȚIUNEA 9. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE 
Prin înscrierea pe site-ul 
www.cadouridecoratiuni.ro, participanții sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament Oficial și își exprimă consimțământul expres pentru înscrierea datelor cu caracter personal în baza de date a companiei SC ELECTRIC MASTERS SRL, precum și pentru prelucrarea acestor date în scopul acordării de beneficii conform politicii CHARISMA, în scopuri statistice, pentru acțiuni de marketing direct, inclusiv pentru a primi materiale informative de la CHARISMA. Furnizarea datelor solicitate este obligatorie pentru participarea la Program. Datele completate în contul de client CHARISMA sunt confidențiale și nu vor fi divulgate unei terțe părți. SC Electric Masters SRL este operator de date cu caracter personal inregistrat la A.N.S.P.D.C.P sub Numarul de Notificare: 37213/17.12.2015

Organizatorul se obligă să respecte prevederile Legii nr. 677/2001 privind protecția datelor cu caracter personal pe durata Programului și ulterior. Astfel, Organizatorul se angajează să păstreze confidențialitatea datelor personale ale participanților la Program și să le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial și legislației în vigoare. 

Participanții au, conform Legii 677/2001, următoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul de acces la date (art. 13), dreptul de intervenție asupra datelor (art. 14) și dreptul de opoziție la prelucrarea datelor (art. 15), dreptul de a nu fi suspus unei decizii individuale ( art. 17) și dreptul de a se adresa justiției (art. 18). 
Astfel, la cererea scrisă a Participanților, datată și semnată, expediată pe adresa Organizatorului, acesta se obligă: (a) să confirme solicitantului dacă prelucrează sau nu date cu caracter personal ale acestuia, în mod gratuit; (b) să rectifice, actualizeze, șteargă etc., date a căror prelucrare nu este conformă cu dispozițiile Legii nr. 677/2001; și/sau (c) să înceteze prelucrarea datelor cu caracter personal ale solicitantului. 
În cererea formulată, Participantul poate arăta dacă dorește ca informațiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi și poștă electronică, sau printr-un serviciu de corespondență care să asigure că predarea i se va face numai personal.

 

SECȚIUNEA 10. REGULAMENTUL OFICIAL 
Regulamentul Oficial este disponibil pentru consultare în mod gratuit oricărui participant la program pe site-ul
www.cadouridecoratiuni.ro. Pentru informații suplimentare, participanții pot contacta organizatorul la adresa de email marketing[@]cadouridecoratiuni[.]ro. Prin participarea la acest Program, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze termenelor și condițiilor prezentului Regulament Oficial.

 

SECȚIUNEA 11. LITIGII 
Eventualele litigii apărute între Organizator și Participanții la prezentul Program de Fidelizare se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente de la sediul Organizatorului.